podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Holandia - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Holandia - wiza, ambasady, przepisy

Amsterdam     
holandia
Holandia - podróże do HolandiiHolandia - mapa krajuHolandia - spis artykułów i galeriiHolandia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeHolandia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaHolandia - szczepienia, zdrowie, poradyHolandia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROHolandia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOHolandia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży upraw­niającym do wjazdu i pobytu na terytorium Królestwa Niderlandów jest paszport bądź dowód osobisty.
Informacje dla kierowców
Korzystanie z dróg publicznych i autostrad jest bezpłatne. Maksymalna prędkość w terenie zabu­dowanym wynosi 50 km/godz., a na autostradach 120 km/godz. Przestrzeganie dozwolonej prędkości jest skrupulatnie kontro­lo­wane przez policję poprzez bardzo rozbudowany system fotoradarów. Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/godz. grozi konfiskatą samochodu. Prawo niderlandzkie zawiera bardzo precyzyjny katalog wykroczeń drogowych i kar za każde z nich. W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją drogową na temat wymiaru mandatu za wykroczenie jest bezcelowe i z reguły tylko pogarsza sytuację. Cudzoziemcy nieposiadający w Niderlandach miejsca zameldowania zobowiązani są do uiszczania mandatów w gotówce, bezpośrednio po zaistnieniu wykroczenia będącego podstawą dla ukarania. Odmowa zapłaty mandatu na miejscu wiąże się ze skierowaniem sprawy na drogę sądową oraz zatrzymaniem pojazdu na parkingu policyjnym do momentu uregulowania płatności.

Dopuszczalny poziom alkoholu w organizmie kierowcy nie może przekraczać 0,54‰.

Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na rowerzystów, którzy na ścieżkach rowerowych mają bezwzględ­ne pierwszeń­stwo. W strefach miejskich ze względu na bardzo duże natężenie ruchu występują trudności z parkowaniem. Należy bezwzględnie przestrzegać ograniczeń w parkowaniu. Parkowanie w miastach jest w ciągu dnia odpłatne (np. w godz. 6.00–17.00). W dużych miastach opłaty za parkowanie obo­wiązują także w godzinach nocnych. Służby kontrolujące opłaty są bardzo sprawne: po stwierdzeniu braku opłaty nakładają na koło samochodu blokadę, którą zdejmują po zapłaceniu mandatu gotówką. Nie można uzyskać odroczenia terminu płatności mandatu na okres dłuższy niż 24 godziny. Po tym terminie służby porządkowe odholowują pojazd na parking policyjny. Aby go odebrać, należy zapłacić mandat oraz dodatkowo pokryć koszty holowania (ok. 240 EUR w zależności od miejscowych przepisów ustalanych przez gminy) i parkowania (wysokość opłaty zależy od czasu parkowania).

Należy pamiętać, że spanie w samochodzie zaparkowanym na ulicy w mieście lub na parkingu przy autostradzie jest nie­dozwolone i grozi za to mandat.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń.
Przepisy celne
W związku ze zniesieniem granic we­wnętrz­nych w państwach Unii Europejskiej kontrole celne osób i po­jazdów przeprowadzane są na całym terytorium Ni­derlandów. Policja oraz służby celne (Douane) mogą kontrolować legalność pobytu cudzoziemców oraz posiadanych przez nich przed­miotów, sprawdzać dokumenty, zawartość bagażu, przeszukiwać samo­chody oraz znajdujące się w nich skrytki. Kontrole celne są prze­pro­wadzane głównie na parkingach przy autostradach.
Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością nie jest większe niż w innych państwach europejskich. W Amsterdamie oraz w in­nych dużych miastach, z uwagi na kradzieże kieszonkowe, należy zachować szczególną ostrożność w środkach komunikacji publicznej, na ulicach oraz w sklepach.
Przydatne informacje
Antyle Holenderskie i Aruba to terytoria zależne Królestwa Niderlandów. Opiekę konsularną sprawuje nad nimi Ambasada RP w Caracas (Wenezuela). Na wyspy można wjechać wyłącznie na podstawie ważnego paszportu. Pobyt do 90 dni nie wymaga wizy. Lokalne władze imigracyjne mogą zażądać przy wjeździe okazania, np. biletu powrotnego oraz gwarancji posiadania wystarczających środków finansowych. Europejska Kar­ta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie ma tu zastosowania. Zale­ca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Hadze
Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag
tel.: (00-31) 707 990 100, 707 990 102
fax: (00-31) 707 990 137
e-mail: konsul@polamb.nl
www.haga.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Amsterdamie
Konsul honorowy Willem Frederik Dutilh (języki: niderlandzki, angielski)
De Ruyterkade 5
1013 AA Amsterdam
tel.: (00-31) 204 284 631
fax: (00-31) 204 285 344

Konsulat Honorowy RP w Apeldoorn
Konsul honorowy Johannes Gesinus Bax (języki: niderlandzki, angielski)
Sophialaan 46
P.O. Box 4
7300 AA Apeldoorn
tel.: (00-31) 555 274 789
fax: (00-31) 555 789 053
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Królestwa Niderlandów
ul. Kawalerii 10, 00-468 Warszawa
tel. (0-22) 559 12 00; fax (0-22) 840 26 38
e-mail: war@minbuza.nl

Wydział Wizowy
tel. (0-22) 559 12 90; fax (0-22) 840 20 26
e-mail: war-ca@minbuza.nl

Wydział Handlowy
tel. (0-22) 559 12 39; fax (0-22) 840 24 74
e-mail: war-ea@minbuza.nl

Wydział Rolny
tel. (0-22) 559 12 69; fax (0-22) 840 26 34
e-mail: war-lnv@minbuza.nl